Khác biệt giữa các bản “phong bì”

không có tóm lược sửa đổi
{{đầu}}
*{{eng}}: [[envelope]]
*{{spa}}: [[carta]] {{f}}
{{giữa}}
*{{zho}}: [[封]] ([[phong]], ''feng'')
*
{{cuối}}
{{-ref-}}
Người dùng vô danh