Khác biệt giữa các bản “chuyên”

Đã lùi lại sửa đổi 2008050 của 27.73.142.108 (thảo luận)
(Tẩy trống)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Tẩy trống trang
(Đã lùi lại sửa đổi 2008050 của 27.73.142.108 (thảo luận))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa Sửa đổi di động nâng cao
 
{{-vie-}}
{{-pron-}}
{{vie-pron|chuyên}}
 
{{-hanviet-}}
{{top}}
*[[尃]]: [[chuyên]], [[phu]]
*[[専]]: [[chuyên]]
*[[邅]]: [[chiên]], [[triển]], [[chuyên]]
*[[叀]]: [[chuyên]]
*[[專]]: [[chuyên]]
*[[𤮍]]: [[chuyên]]
*[[搏]]: [[bác]], [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[甎]]: [[chuyên]]
*[[耑]]: [[đoan]], [[xuyên]], [[chuyên]]
*[[专]]: [[đoan]], [[chuyên]]
*[[砖]]: [[chuyên]]
*[[颛]]: [[chuyên]]
{{mid}}
*[[鄟]]: [[chuyên]]
*[[抟]]: [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[椽]]: [[duyến]], [[duyên]], [[triện]], [[chuyên]]
*[[囀]]: [[chuyển]], [[chuyên]], [[chuyến]]
*[[鱄]]: [[dong]], [[dung]], [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[顓]]: [[chuyên]]
*[[磗]]: [[cổn]], [[chuyên]]
*[[磚]]: [[chuyên]]
*[[嫥]]: [[chuyên]]
*[[摶]]: [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[剸]]: [[chuyển]], [[chuyên]]
*[[塼]]: [[chuyên]]
{{bottom}}
{{-hanviet-t-}}
{{top}}
*[[専]]: [[chuyên]]
*[[甎]]: [[chuyên]]
*[[耑]]: [[chuyên]]
*[[顓]]: [[chuyên]]
*[[磗]]: [[chuyên]]
{{mid}}
*[[摶]]: [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[剸]]: [[chuyển]], [[chuyên]]
*[[椽]]: [[chuyên]]
*[[塼]]: [[chuyên]]
{{bottom}}
{{-nôm-}}
{{top}}
*[[尃]]: [[chuyên]], [[phu]]
*[[専]]: [[chuyên]]
*[[專]]: [[chuyên]], [[chuyện]], [[choen]], [[choèn]], [[chuyến]]
*[[甎]]: [[chuyên]], [[gạch]]
*[[耑]]: [[chuyên]], [[đoan]], [[xuyền]]
*[[专]]: [[chuyên]]
*[[砖]]: [[chuyên]]
*[[颛]]: [[chuyên]]
*[[鄟]]: [[chuyên]]
*[[膞]]: [[chuyên]], [[thutấm]]
*[[椽]]: [[triện]], [[chuyên]], [[duyên]]
{{mid}}
*[[叀]]: [[chuyên]]
*[[鱄]]: [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[轉]]: [[chuyên]], [[chuyền]], [[chuyển]], [[choẻn]], [[chuyến]]
*[[𦉊]]: [[chuyên]]
*[[顓]]: [[chuyên]]
*[[磚]]: [[chuyên]], [[gạch]]
*[[䏝]]: [[chuyên]]
*[[嫥]]: [[chuyên]]
*[[摶]]: [[chuyên]], [[đoàn]]
*[[剸]]: [[chuyên]], [[chuyển]]
*[[塼]]: [[chuyên]]
{{bottom}}
{{-paro-}}
{{đầu}}
:* [[chuyển]]
:* [[chuyến]]
{{giữa}}
:* [[chuyền]]
:* [[chuyện]]
{{cuối}}
 
{{-adj-}}
'''chuyên'''
# Chỉ làm hoặc [[chủ yếu]] chỉ làm một [[việc gì]].
#: '''''Chuyên''' nghề viết văn.''
#: ''Ai '''chuyên''' việc nấy.''
#: ''Ruộng '''chuyên''' trồng lúa.''
# Có [[kiến thức]] [[chuyên môn]] [[sâu]].
#: '''''Chuyên''' sâu, nhưng hiểu biết rộng.''
# {{term|Dùng phụ sau đg.}} . (Làm công việc gì) có sự [[tập trung]] [[tâm trí]] một cách thường xuyên; [[chăm]].
#: ''Học rất '''chuyên'''.''
 
{{-verb-}}
'''chuyên'''
# [[rót|Rót]] [[nước trà]] [[từ]] [[chén tống]] [[sang]] các [[chén quân]], theo [[lối]] [[uống]] [[trà]] [[cổ truyền]].
#: '''''Chuyên''' trà.''
#: ''Ấm '''chuyên'''.''
# [[mang|Mang]], [[chuyển]] [[từ]] [[tay]] [[người]] này [[sang tay]] [[người]] [[kia]].
#: '''''Chuyên''' tay nhau xem mấy tấm ảnh.''
 
{{-trans-}}
 
{{-ref-}}
{{R:FVDP}}
{{R:WinVNKey:Lê Sơn Thanh}}
 
[[Thể loại:Tính từ tiếng Việt]]
[[Thể loại:Động từ tiếng Việt]]
13

lần sửa đổi