Khác biệt giữa các bản “phong kiến”

không có tóm lược sửa đổi
'''phong kiến'''
# Phong tước và kiến địa.
# {{term|Id.}} [[Nhà Châu]] [[duy trì]] [[điển chế|Điển chế]] [[phong kiến]], [[nhà ChâuHán]] [[kế thừa]], [[nhà Đường]] dần [[bãi bỏ]].
# Nhiều [[lĩnh chúa]] tồn tại trên cùng địa bàn, quy ước với nhau bằng bộ quy tắc ứng xử và ranh giới.
{{-trans-}}