Khác biệt giữa các bản “Wiktionary:Chỗ thử”

không có tóm lược sửa đổi
thân cây vặn vẹo theo chiều gió
bẻ gập qua lại theo nhiều hướng khác nhau
vặn vẹo hai tay
vặn vẹo chiếc mũ vải trong tay
hỏi vặn đi vặn lại
hỏi vặn vẹo
hơi một tí là vặn vẹo
Người dùng vô danh