Danh sách tập tin

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Thành viên tải Miêu tả
15:20, ngày 29 tháng 1 năm 2012 Wiki.png (tập tin) 21 kB Trần Nguyễn Minh Huy Đã lùi về phiên bản lúc 09:33, ngày 17 tháng 5 năm 2008
08:41, ngày 3 tháng 9 năm 2009 Hình nền Trang Chính.jpg (tập tin) 13 kB Quangbao  
19:01, ngày 17 tháng 2 năm 2007 Hoa đào bạc màu.jpg (tập tin) 189 kB Mxn Đúng màu nền
19:20, ngày 5 tháng 12 năm 2006 Chữ gỗ Scrabble bạc màu.jpg (tập tin) 95 kB Mxn Làm hình Hình:Chữ gỗ Scrabble.jpg bạc màu bằng cách giảm gamma và độ bão hòa tí. {{PD-release}}
19:10, ngày 5 tháng 12 năm 2006 Chữ gỗ Scrabble.jpg (tập tin) 100 kB Mxn Hình chụp chữ Scrabble bằng gỗ, lấy từ [http://sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=146866 stock xchng] và di chuyển từ Wikipedia tiếng Anh. Người chụp hình là Kelly Cline. Trang miêu tả