Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /e.lɛk.tʁi.si.te/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
électricité
/e.lɛk.tʁi.si.te/
électricité
/e.lɛk.tʁi.si.te/

électricité gc /e.lɛk.tʁi.si.te/

  1. Điện; điện học.

Tham khảo sửa