Tiếng MườngSửa đổi

Danh từSửa đổi

xân

  1. (Mường Bi) xuân.

Tham khảoSửa đổi

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội