Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

wides số nhiều

  1. Dạng số nhiều của wide.