Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈwɛr]

Danh từSửa đổi

wear /ˈwɛr/

 1. Sự mang; sự dùng; sự mặc.
  for autumn wear — để mặc mùa thu
  the shirt I have in wear — cái so mi tôi đang mặc
 2. Quần áo; giầy dép.
  evening wear — quần áo mặt tối
  men's wear — quần áo đàn ông
 3. Sự chịu mòn, sự mặc được, sự dùng được.
  of never-ending wear — không bao giờ mòn rách
  there is a lot of wear left in my dress — cái áo của tôi còn mặc được chán
 4. Sự hao mòn, sự mòn; (pháp lý) sự hư hỏng (nhà cửa).
  one-sided wear — mòn một bên
  wear and tear — sự hao mòn và hư hỏng
 5. (Kỹ thuật) Sự mòn.
 6. (Tài chính) Sự giảm trọng lượng (tiền vàng hay bạc, vì mòn).

Ngoại động từSửa đổi

wear ngoại động từ wore; worn /ˈwɛr/

 1. Mang, đeo; mặc; để (râu, tóc); đội (mũ).
  to wear glasses — đeo kính
  to wear a sword — mang gươm
  to wear black — mặc đồ đen
  to wear a moustache — để một bộ ria
  to wear one's hair long — để tóc dài
  to wear a hat — đội mũ
 2. Dùng mòn, dùng , dùng hỏng; làm cho tiều tuỵ; làm cho hao mòn, phá hoại dần ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to wear one's coat to rags — mặc áo cho đến rách tả tơi
  to wear one's coat threadbare — mặc áo cho đến sờn cả chỉ
  to wear a hole in — mặc (đi, dùng) cho đến thủng (rách) ra
  to be worn with care — (nghĩa bóng) tiều tuỵ đi vì lo âu
 3. Dùng mãi cho quen, dùng mãi cho vừa, dùng mãi cho khớp.
  to wear a pair of shoes comfortable — đi mã đôi giầy cho quen (vừa) chân
 4. Có (vẻ), tỏ (vẻ), tỏ ra, có, mang.
  to wear a troubled look — có vẻ bối rối
  to wear a famous name — có tiếng, lừng danh

Nội động từSửa đổi

wear nội động từ /ˈwɛr/

 1. Mòn đi, bị mòn; bị dùng hỏng, đi.
 2. Dần dần quen, dần dần vừa.
  my new shoes are wearing to my feet — đôi giày mới của tôi dần dần đi vừa chân
 3. Dùng, dùng được.
  good leather will wear for year — da tốt dùng được lâu năm
 4. (Nghĩa bóng) Dần dần trở nên.
  enthusiasm wears thin — nhiệt tình dần dần trở nên sút kém

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi