Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈvɪ.zə.tɜː]

Danh từSửa đổi

visitor /ˈvɪ.zə.tɜː/

  1. Khách, người đến thăm.
    visitors' book — sổ (ghi tên, địa chỉ của) khách
  2. Người thanh tra, người kiểm tra (trường học... ).

Tham khảoSửa đổi