Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

videojocs

  1. số nhiều của videojoc