Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
veau
/vɔ/
veaux
/vɔ/

veau /vɔ/

 1. Con ; thịt , da bê (đã thuộc).
  La vache et son veau — con bò cái với con bê
  Un morceau de veau — miếng thịt bê
  Souliers en veau — giày da bê
  Veau chamoisé — da bê thuộc dầu
  Veau mat — da bê mờ
  Veau satiné — da bê bóng
  Veau verni — da bê láng
 2. (Thân mật) Thằng ngốc; đồ lười.
 3. (Thông tục) Con ngựa tồi; xe ô tô ì ạch.
  adorer le veau d’or — xem or
  faire le veau/ s’étendre comme un veau — nằm ườn, nằm kềnh
  tuer le veau gras — mở tiệc nhân việc vui trong gia đình
  veau marin — (động vật học) chó biển

Tham khảo sửa