Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

urge (số nhiều urges) /ˈɜːdʒ/

 1. Sự thúc đẩy, sự thôi thúc.
 2. Sự thèm.

Đồng nghĩaSửa đổi

sự thèm

Ngoại động từSửa đổi

urge ngoại động từ /ˈɜːdʒ/

 1. Thúc, thúc giục, giục giã.
  to urge the horse onward — thúc ngựa tiến lên
  to urge someone to do something — thúc giục ai làm điều gì
 2. Cố nài, cố gắng thuyết phục.
  the shopkeeper urged me to buy a hat — nhà hàng nài tôi mua một cái mũ
 3. Nêu ra, đề xuất, bày tỏ chủ trương; dẫn chứng, viện chứng; nhấn mạnh.
  to urge the need for economy — nêu lên vấn đề cần thiết phải tiết kiệm; nhấn mạnh sự cần thiết phải tiết kiệm

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi