Tiếng Anh Sửa đổi

 
urdu

Cách phát âm Sửa đổi

  • IPA: /ˈʊr.ˌduː/
  Hoa Kỳ

Danh từ Sửa đổi

urdu /ˈʊr.ˌduː/

  1. Một thứ tiếng họ hàng với tiếng Hin-đu nhưng có nhiều từ Ba-tư, được dùng nhiều ở Pa-kit-tan.

Tham khảo Sửa đổi