Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

undependable

  1. Không đáng tin cậy, không thể tin cậy được, không thể trông mong được.

Tham khảoSửa đổi