Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ ucel--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

ucelo

  1. Chim.