Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

tue

  1. Thứ ba (tuesday).

Tham khảoSửa đổi