thanh vân đắc lộ

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰajŋ˧˧ vən˧˧ ɗak˧˥ lo̰ʔ˨˩tʰan˧˥ jəŋ˧˥ ɗa̰k˩˧ lo̰˨˨tʰan˧˧ jəŋ˧˧ ɗak˧˥ lo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˥ vən˧˥ ɗak˩˩ lo˨˨tʰajŋ˧˥ vən˧˥ ɗak˩˩ lo̰˨˨tʰajŋ˧˥˧ vən˧˥˧ ɗa̰k˩˧ lo̰˨˨

Thành ngữSửa đổi

thanh vân đắc lộ

  1. Thăng tiến sự nghiệp.