thanh ứng khí cầu

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰajŋ˧˧ ɨŋ˧˥ xi˧˥ kə̤w˨˩tʰan˧˥ ɨ̰ŋ˩˧ kʰḭ˩˧ kəw˧˧tʰan˧˧ ɨŋ˧˥ kʰi˧˥ kəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˥ ɨŋ˩˩ xi˩˩ kəw˧˧tʰajŋ˧˥˧ ɨ̰ŋ˩˧ xḭ˩˧ kəw˧˧

Định nghĩaSửa đổi

thanh ứng khí cầu

  1. Do câu "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" nghĩa là cùng tiếng thì hưởng ứng với nhau, cùng chí khí thì tìm nhau. Ý nói: Mai Bá Cao cũng trung nghĩa như Bá Di, ThúcTề nên cảm thông nhau.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi