Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔj˧˥ ɗə̤ːj˨˩tʰɔ̰j˩˧ ɗəːj˧˧tʰɔj˧˥ ɗəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔj˩˩ ɗəːj˧˧tʰɔ̰j˩˧ ɗəːj˧˧

Định nghĩa

sửa

thói đời

  1. Cách ăn ở xấu thường thấy ở nhiều người.
    Thói đời đen bạc.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa