tháng mười hai

Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

tháng mười hai

  1. Từ sai chính tả thường gặp của tháng Mười hai.