Tiếng AnhSửa đổi

 
teeth

Danh từSửa đổi

teeth teeth

  1. Dạng số nhiều của tooth