Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tḭ̈ŋ˧˩˧ lḭʔ˨˩tïn˧˩˨ lḭ˨˨tɨn˨˩˦ li˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˩ li˨˨tïŋ˧˩ lḭ˨˨tḭ̈ʔŋ˧˩ lḭ˨˨

Danh từ sửa

tỉnh lỵ

  1. Nơi tập trung các cơ quan hành chính của tỉnh.
    Phủ Lý là thành phố tỉnh lỵ của Hà Nam.

Dịch sửa

Tham khảo sửa