Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təm˧˧ sɨ̰ʔ˨˩təm˧˥ ʂɨ̰˨˨təm˧˧ ʂɨ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təm˧˥ ʂɨ˨˨təm˧˥ ʂɨ̰˨˨təm˧˥˧ ʂɨ̰˨˨

Danh từ

sửa

tâm sự

  1. Nỗi niềm riêng tư, sâu kín (nói khái quát).
    Thổ lộ tâm sự.
    Niềm tâm sự.
    Bài thơ phản ánh tâm sự của tác giả.

Động từ

sửa

tâm sự

  1. Nói chuyện với nhau.
    Tâm sự về chuyện gia đình.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa