Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ sulf--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

sulfo

  1. Lưu huỳnh.