Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

stola số nhiều stolae

  1. Áo ngoài dài phụ nữ.

Tham khảoSửa đổi