Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

stigmatique

  1. (Thực vật học) (thuộc) đầu nhụy.
  2. (Động vật học) (thuộc) lỗ thở.
  3. (Vật lý học) Cho ảnh đúng nguyên hình.

Tham khảoSửa đổi