Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

stibium

  1. (Hoá học) Antimon.

Tham khảoSửa đổi