Tiếng Ba LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

srebro gt

  1. Bạc (Ag).