Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

spoons

  1. Động từ spoon chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

spoons số nhiều

  1. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) , (từ lóng) tiền, xìn.

Tham khảoSửa đổi