Tiếng AnhSửa đổi

 
snow

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈsnoʊ]

Danh từSửa đổi

snow /ˈsnoʊ/

 1. (Hàng hải) , (sử học) thuyền xnau (thuyền buồm nhỏ).
 2. Tuyết.
 3. (Số nhiều) Đống tuyết rơi; lượng tuyết rơi.
 4. Vật trắng như tuyết; (thơ) tóc bạc.
 5. (Từ lóng) Chất côcain.

Nội động từSửa đổi

snow nội động từ /ˈsnoʊ/

 1. Tuyết rơi.
  it snow s’' — tuyết rơi
 2. Rắc xuống như tuyết, rơi xuống như tuyết.

Ngoại động từSửa đổi

snow ngoại động từ /ˈsnoʊ/

 1. Làm cho bạc như tuyết.
  the years have snowed his hair — năm tháng đã làm cho tóc ông ta bạc trắng như tuyết
 2. Làm nghẽn lại vì tuyết.
  to be snowed up (in) — nghẽn lại vì tuyết (đường sá...)

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)