Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

sluice /ˈsluːs/

 1. Cửa cống, cống.
 2. Lượng nướccửa cống.
 3. (Như) Sluice-way.
 4. Sự xối nước, sự giội ào, sự cọ rửa.

Ngoại động từSửa đổi

sluice ngoại động từ /ˈsluːs/

 1. Đặt cửa cống, xây cửa cống.
 2. Tháo nước cửa cống.
 3. Cọ, rửa (quặng... ).
  to sluice ores — rửa quặng
 4. Xối nước, giội ào nước.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

sluice nội động từ /ˈsluːs/

 1. Chảy ào ào, chảy mạnh.
  water sluices out — nước chảy ào ào (tử cửa cổng ra)

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi