Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

sixteenth rest (số nhiều sixteenth rests)

  1. (  Mỹ,   Canada; âm nhạc) Lặng móc đôi, lặng móc kép.

Đồng nghĩaSửa đổi