Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /sɛp.ˈtɪɫ.jən/

Danh từ sửa

septillion /sɛp.ˈtɪɫ.jən/

  1. Một triệu luỹ thừa bảy.

Tham khảo sửa