Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ self- (“tự”) + awareness (“sự nhận thức”).

Danh từSửa đổi

self-awareness (không đếm được)

  1. Xem self-aware