Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

sanguis

  1. Máu.

Tham khảoSửa đổi