Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈseɪəl]

Danh từSửa đổi

sale /ˈseɪəl/

 1. Sự bán.
  on (for) sale — để bán
 2. Hàng hoá bán, số hàng hoá bán được.
  the sales were enormous — hàng bán được nhiều
 3. Cuộc bán đấu gía; sự bán xon.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

sale /sal/

 1. Bẩn, bẩn thỉu.
  Des mains sales — tay bẩn
  Jaune sale — màu vàng bẩn, màu vàng xỉn
  Un sale individu — một gã bẩn thỉu, một gã đê tiện
  Des paroles sales — những lời bẩn thỉu
 2. (Thân mật) Tồi tệ, rất khó chịu.
  C’est une sale affaire — đó là một việc rất khó chịu
  Jouer un sale tour à quelqu'un — (thân mật) chơi xỏ ai
  laver son linge sale en famille — xem linge
  sale comme un peigne — xem peigne
  sale coup pour la fanfare — xem coup

Danh từSửa đổi

sale /sal/

 1. Người bẩn.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng ÝSửa đổi

Danh từSửa đổi

sale

 1. Muối.