Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈseɪf]

Danh từSửa đổi

safe /ˈseɪf/

 1. Chạn (đựng đồ ăn).
 2. Tủ sắt, két bạc.

Tính từSửa đổi

safe /ˈseɪf/

 1. An toàn, chắc chắn.
  to feel safe — cảm thấy an toàn
  to see somebody safe home — đưa người nào về nhà an toàn
  to be safe from the enemy — chắc chắn không bị địch tấn công
  to put something in a safe place — để vật gì vào một nơi chắc chắn
  to be on the safe side — để cho chắc chân
  it is safe to say that — có thể nói một cách chắc rằng
 2. Có thể tin cậy, chắc chắn.
 3. Thận trọng, dè dặt.
  a safe critic — một nhà phê bình thận trọng

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi