Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ nɨʔɨ˧˥ʂɨ˧˥˧˩˨ʂɨ˧˧˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˧˥ nɨ̰˩˧ʂɨ˧˥˧˩ʂɨ˧˥˧ nɨ̰˨˨

Định nghĩa

sửa

sư nữ

  1. Người phụ nữ tu hành đạo Phật.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa