Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
ruine
/ʁɥin/
ruines
/ʁɥin/

ruine gc /ʁɥin/

 1. Sự đổ nát.
  Maison qui tombe en ruine — ngôi nhà đổ nát
 2. Sự sụp đổ, sự suy sụp, sự tan tành.
  La ruine d’une théorie — sự sụp đổ của một học thuyết
  La ruine des espérances — sự tan tành hy vọng
  La ruine de la santé — sự suy sụp sức khỏe
 3. Sự sa sút, sự sạt nghiệp.
  Banquier au bord de sa ruine — tên chủ ngân hàng sắp bị sạt nghiệp
 4. Nguyên nhân phá sản, nguồn gốc bại hoại.
  Le jeu est une ruine — cờ bạc là một nguồn gốc bại hoại
 5. (Số nhiều) Phế tích, tàn tích.
  Les ruines d’Angkor — phế tích Ăng-co
 6. Người tàn tạ.
  Il n'est plus qu’une ruine — anh ta chỉ còn là một người tàn tạ
  menacer ruine — xem menacer

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa