Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈrɑːb]

Ngoại động từSửa đổi

rob ngoại động từ /ˈrɑːb/

  1. Cướp, cướp đoạt; lấy trộm.
    to rob somebody of something — cướp đoạt (lấy trộm) của ai cái gì

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi