Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

res

  1. Số nhiều.
  2. Đồ vật.
    res immobilis — bất động sản
    res mobilis — động sản

Tham khảoSửa đổi