Tiếng AnhSửa đổi


Cách phát âmSửa đổi

[rɪ.ˈlɪ.dʒən]

Danh từSửa đổi

religion /rɪ.ˈlɪ.dʒən/

 1. Tôn giáo, đạo; sự tín ngưỡng, sự tu hành.
  the Christian religion — đạo Cơ đốc
  freedom of religion — tự do tín ngưỡng
  to enter into religion — đi tu
 2. Sự sùng bái; việc có nghĩa vụ phải làm.
  to make a religion of something — sùng bái cái gì; coi cái gì như là việc có nghĩa vụ phải làm

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
religion
/ʁə.li.ʒjɔ̃/
religions
/ʁə.li.ʒjɔ̃/

religion gc /ʁə.li.ʒjɔ̃/

 1. Tôn giáo, đạo.
  Pratiquer une religion — theo một tôn giáo
 2. Sự tu hành.
  Avoir trente ans de religion — tu hành trong ba mươi năm
  Entrer en religion — đi tu
 3. (Nghĩa rộng) Sự sùng bái.
  La religion de la science — sự sùng bái khoa học

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi