Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈri.ə.li/

  Hoa Kỳ  [ˈri.ə.li]

Phó từSửa đổi

really /ˈri.ə.li/

 1. Thực, thật, thực ra.
  what do you really think about it? — thực ra thì anh nghĩ như thế nào về việc ấy
  it is really my fault — thực ra đó là lỗi của tôi
  is it really true? — có đúng thật không?
  really? — thật không?
  not really! — không thật à!

Tham khảoSửa đổi