Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaː˧˧ sɨk˧˥ʐaː˧˥ ʂɨ̰k˩˧ɹaː˧˧ ʂɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaː˧˥ ʂɨk˩˩ɹaː˧˥˧ ʂɨ̰k˩˧

Động từ sửa

ra sức

  1. Cố gắng.
    Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước (Hồ Chí Minh)
    Họ.
    Chung ra sức giúp vì (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa