Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwəj˧˥ ɲiəʔəw˧˥kwə̰j˩˧ ɲiəw˧˩˨wəj˧˥ ɲiəw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwəj˩˩ ɲiə̰w˩˧kwəj˩˩ ɲiəw˧˩kwə̰j˩˧ ɲiə̰w˨˨

Động từ Sửa đổi

quấy nhiễu

  1. Như quấy, ngh. 2.

Tham khảo Sửa đổi