Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

puts

  1. Động từ put chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi