Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[prə.ˈnɑʊnts]

Ngoại động từSửa đổi

pronounce ngoại động từ /prə.ˈnɑʊnts/

 1. Tuyên bố.
  to pronounce a patient out of danger — tuyên bố bệnh nhân thoát khỏi hiểm nghèo
  to pronounce a death sentence — tuyên án tử hình
  to pronounce a curse — nguyền rủa
 2. Phát âm, đọc.
  to pronounce a word — phát âm một từ, đọc một từ

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

pronounce nội động từ /prə.ˈnɑʊnts/

 1. Tỏ ý, tuyên bố.
  to pronounce on a proposal — tỏ ý về một đề nghị
  to pronounce foor (in favour of) a proposal — tỏ ý ủng hộ một đề nghị
  to pronounce against a proposal — tỏ ý chống lại một đề nghị

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi