Tiếng Pháp Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

 • IPA: /pʁɔ.mɛtʁ/

Ngoại động từ Sửa đổi

promettre ngoại động từ /pʁɔ.mɛtʁ/

 1. Hứa, hẹn.
  Promettre un cadeau — hứa tặng quà
 2. Báo (trước).
  Le temps promet la pluie — thời tiết báo sẽ mưa
 3. Bảo đảm, cam đoan.
  Je vous promets qu’il s’en repentira — tôi bảo đảm với anh nó sẽ hối hận về việc đó
  promettre la lune; promettre monts et mervelles — hứa hươu hứa vượn

Nội động từ Sửa đổi

promettre nội động từ /pʁɔ.mɛtʁ/

 1. Hứa hẹn.
  Vigne qui promet beaucoup — ruộng nho hứa hẹn nhiều

Tham khảo Sửa đổi