production incentives

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

production incentives

  1. (Kinh tế học) Các khuyến khích sản xuất.

Tham khảoSửa đổi